Metodologia tworzenia mapy

Na mapie znajdziecie Państwo nieruchomości, którym przywrócone dawny blask bez udziału środków publicznych. Pokazujemy, jak wiele wysiłku wymaga doprowadzenie zniszczonych pereł architektury warszawskiej do stanu pierwotnej świetności, do momentu gdy oddajemy je ponownie w ręce warszawiaków. Są to budynki, które w znakomitej większości znajdowały się w katastrofalnym stanie technicznym.

Przed przystąpieniem do rewitalizacji kamienic wykonuje się kwerendy konserwatorskie, które pozwalają już na wstępnym etapie inwestycji określić, które elementy budynku są autentyczne i mają charakter zabytkowy, a które są wtórne.

Misterna rekonstrukcja zaniedbanych elementów wymaga współpracy ze znakomitymi rzemieślnikami, wyspecjalizowanymi w dawnych technikach odtwarzania mających ponad 100 lat.

Przywracanie pełnej funkcjonalność i bezpieczeństwo zgodnie z dzisiejszymi standardami technicznymi oznacza dodawanie nowoczesnych udogodnień w postaci nowych instalacji, wind, klimatyzacji, podziemnych parkingów, zielonych ogrodów na dachach i dziedzińcach.

Jeśli chcecie Państwo aby Wasza inwestycja była umieszczona na mapa, prosimy o kontakt na adres:

info@maparewitalizacji.pl